Főoldal Login / regisztráció Kosár tartalma Kapcsolat Kedvencek  
Adatvédelem, jogi nyilatkozat

ADATKEZELÉS, -FELHASZNÁLÁS ÉS ADATVÉDELEM

A Palesz Gépi Hímző Kft. bármely - a weboldalak használata során - tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Palesz Gépi Hímző Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Palesz Gépi Hímző Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
A Palesz Gépi Hímző Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése.

A Palesz Gépi Hímző Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Palesz és Palesz Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
A Palesz Gépi Hímző Kft. weboldalain feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ennek megfelelően azok bármilyen formában történő felhasználása, -így publikációban, prezentációban való szerepeltetése nyilvánosságra hozatala, sokszorosítása, másolása- kizárólag a Palesz Gépi Hímző Kft. kifejezett, erre vonatkozó engedélyével lehetséges.
A Palesz Gépi Hímző Kft. weboldalain megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.
A Palesz Gépi Hímző Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalai használatból, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A weboldalon keresztül a Palesz Gépi Hímző Kft. részére eljuttatott bármely információ, ötlet a Palesz Gépi Hímző Kft. tulajdonába megy át és azt szabadon felhasználhatja.
A Palesz Gépi Hímző Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

JOGI NYILATKOZAT

HA ELŐSZÖR VÁSÁROL WEBÁRUHÁZUNKBAN, FELTÉTLENÜL OLVASSA EL AZ ALÁBBI TUDNIVALÓKAT!

A www.himeztess.hu szerveren elérhető internetszolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!
Az alábbi dokumentum a Palesz Gépi Hímző Kft.-nél történő vásárlás üzleti és jogi feltételeit tartalmazza. Amennyiben Ön a jelen szerződésben szabályozottak szerint megrendelést ad le, úgy Ön és a Palesz Gépi Hímző Kft. között a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződés létrejön, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül OLVASSA EL!

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Palesz Gépi Hímző Kft. (továbbiakban: Szállító) honlapján keresztül elérhető webáruház mindenkor aktualizáltan tartalmazza a Szállító által az interneten forgalmazható termékek listáját az egyes termékek vételárának feltüntetésével, ahol megtalálható az egyes termékekre vonatkozó termékismertető is.
A Megrendelő a rendelését a Szállító felé a jelen szerződésben megismert szerződési feltételek mellett a Szállító honlapján keresztül elektronikus úton adhatja le.
A Megrendelő a Szállító honlapján keresztül történt elektronikus rendeléssel a "Megrendelés leadása" gomb megnyomásával fogadja el a jelen szerződés feltételeit. A rendelés ily módon történő leadásával egyidejűleg a felek között a jelen szerződés létrejön.
A Szállító a Megrendelő rendelését akkor fogadja el - a felek között a szerződés tehát csak akkor jön létre - ha a rendelés leadása a Szállító felé a Szállító honlapján keresztül elektronikus úton történik.
A Megrendelő a megrendelés leadása esetén utóbb jogszerűen nem hivatkozhat arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott szerződési feltételeket nem ismerte.
A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor, a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.

BEJELENTKEZÉS-REGISZTRÁCIÓ
A megadott internet címen a webáruház ikon megnyomásával léphet be a webáruházunkba. Az áruházban szabadon böngészhet, termékeinkről, illetve akcióinkról információhoz juthat, a vásárláshoz azonban regisztráció szükséges.
A regisztráció során meg kell adnia egy tetszőleges felhasználónevet és jelszót, továbbá pontos nevét, postázási címét irányítószámmal együtt, vezetékes illetve mobil telefon elérhetőségét, e-mail címét.
Amennyiben adataiban a már regisztrálthoz képest változás történik, úgy azt a legközelebbi bejelentkezéskor módosíthatja.
A regisztrációért külön díjat fizetni nem kell.
A regisztráció alkalmával a mobilszám megadása azért fontos, hogy a Megrendelő elérhető legyen a futárszolgálat számára napközben bármikor. Amennyiben a Megrendelő mobilszámmal nem rendelkezik, úgy olyan egyéb elérhetőséget kell megadnia.

RENDELÉS - VISSZAIGAZOLÁS
A rendelésekre a jelen szerződés Általános rendelkezések címszó alatt hivatkozottak szerint kerülhet sor. Telefonon -ideértve a faxot is - rendelést nem fogadunk el!
Fontos! Ha nem tudná leadni rendelését online úton, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknál.
paleszkft@paleszkft.hu vagy a 36(30)927-2934 telefonon
A rendelés elektronikus úton történő leadása után munkanapokon legkésőbb kettő órán belül, amennyiben a rendelését munkaszüneti napon adja le, úgy a soron következő munkanapon Ön kap egy automatikus visszaigazolást arról, hogy a rendelését a Szállító fogadta (visszaigazolás a rendelés fogadásáról).
A Szállító a webáruház nyitóoldalán felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy évente bizonyos időszakokban munkanapokon is zárva tart. Ezen időszakok tekintetében a megrendelést az újbóli nyitva tartását követően tudja fogadni.

SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
A Szállító a rendelést készletei függvényében teljesíti, a rendeléstél számított 5-6 munkanapon belül.
A Szállító szállítást kizárólag Magyarország területére teljesít.
A csomagokat a DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.). (Bővebb információt talál a http://www.dpd.net/index.php?id=48348 az általános szerződési feltételek részben.)
Sikertelen kézbesítés esetén a DPD futárszolgálat további két alkalommal kísérli meg a csomagok kézbesítését. A kiszállítás háztól - házig történik.
A Szállító vállalja, hogy ha a megrendelt áru szállításával kapcsolatban az ő érdekkörében akadályoztatás lép fel, azt a Megrendelővel elektronikus úton, vagy fax útján, vagy telefonon haladéktalanul közli, ellenkező esetben a Megrendelő a késedelmesen szállított árut nem köteles átvenni.

ÁRAK ÉS A KÖLTSÉGEK VISELÉSE
Webáruházunkban található termékek árai már tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az akciós termékeink árai alatt már csökkentett árat kell érteni, melyek szintén tartalmazzák az általános forgalmi adót.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG
Áruházunkban 14.999 Ft értékig a szállítási költség 2.040 Ft (max 30kg.)
Amennyiben előre átutalással fizet, akkor 1.560 Ft
15.000 Ft felett a szállítás ingyenes.

FIZETÉS
Fizetés az áru átvételekor készpénzben történik, vagy utalás formájában a 11600006-00000000-23111840 számlaszámon.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA
A jelen szerződés a megrendelésnek a jelen szerződésben meghatározottak szerint történő leadásával lép hatályba és a megrendelés teljesítésével zárul le.
A feltételhez kötött megrendelést a Szállítónak nem áll módjában elfogadni, az ily módon leadott megrendelést a Szállító érvénytelennek tekinti.

A MEGRENDELŐ JELEN SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
A Megrendelő a jelen szerződéstől nem állhat el termékeink egyedi jellege miatt a visszaélések elkerülése érdekében, mivel azokat másnak újra értékesíteni nem lehet. (abban az esetben ha a rendelést követően a Palesz és Palesz Kft nem gyártotta le a terméket, a rendelést le lehet mondani. Értesítést az paleszkft@paleszkft.hu email címen teheti meg.
A megrendelő köteles az át nem vett árut a Palesz és Palesz Kft-nek megtéríteni, ellenkező esetben a Palesz és Palesz Kft. Kártérítést is kérhet a megrendelőtől.
A Megrendelő tartozik viselni az elállási jogának gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő költségeket.
Az utánvétellel visszaküldött áru átvételére a Szállító nem köteles.
A visszaélések elkerülése érdekében a Szállító fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a teljesítést megtagadja, vagy feltételhez kösse (pl. előzetes fizetés) abban az esetben, ha a Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakat nem tartja be.

A SZÁLLÍTÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA
A Szállító a jelen szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri és a szerződésben foglaltak teljesüléséért mindent elkövet. A Szállító ugyanakkor felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy a tevékenysége során a termékkínálat biztosítása és a szállítás terén kereskedelmi partnerekkel működik együtt, így a jelen szerződés teljesülését a Szállító kereskedelmi partnereinek a teljesítése is befolyásolja.

A MEGRENDELŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA
Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése elküldésével a jelen szerződési feltételeket is elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő által megadott adatok valódiságáért a Megrendelő a Szállító felé szintén jogi felelőséggel tartozik.

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
A Szállító szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvényben (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

Információk:
A Palesz Gépi Hímző Kft. minden tagja minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Palesz Gépi Hímző Kft. internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Palesz és Palesz Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a
weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Palesz Gépi Hímző Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.
A www.himeztess.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A Palesz Gépi Hímző Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
A Palesz Gépi Hímző Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
A Palesz Gépi Hímző Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Palesz Gépi Hímző Kft.-nek, elfogadja, hogy a Palesz és Palesz Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Palesz Gépi Hímző Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Palesz Gépi Hímző Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Palesz és Palesz Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog:
A Palesz Gépi Hímző Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Palesz Gépi Hímző Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Palesz Gépi Hímző Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Palesz Gépi Hímző Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

| Kapcsolat | Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Palesz Gépi Hímzo Kft. 2006-2020 Minden jog fenntartva! |